MENU

Oferta

Edukacyjne audycje dla szkół i przedszkoli

Organizowane przez Latającą Filharmonię Art Asante audycje muzyczne kierowane są do klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej, a także uczniów szkół średnich. Realizowane przez nas audycje mają zawsze oparcie w podstawie programowej MEN.