MENU

Nasi artyści

TABELA CEN

Aby organizator mógł skalkulować wybraną ofertę należy odczytać literę, która widnieje obok informacji o przedziale cenowym koncertu, a następnie odnaleźć daną kwotę, w tabeli. Kwota ta jest kosztem koncertu, w którym ujęte są wynagrodzenia artystów, impresariatu i podstawowego transportu. Kwota ta moze być powiększona o ewentualne hotele i większe koszty transportu, gdy w grę wchodzą duże odległości lub nocleg. Oznaczenie łamania literek np. B/C oznacza poziom ceny w zależności od rangi i wielkości organizowanego koncertu. Szczegóły każdorazowo negocjowane są z organizatorem koncertu lub festiwalu. Dla organizatorów stale współpracujących stosujemy stawki preferencyjne.

A - przedział cenowy 2.000 zł - 3.000 zł

B - przedział cenowy 3.000 zł - 4.000 zł

C - przedział cenowy 4.000 zł - 5.000 zł

D - przedział cenowy 5.000 zł - 6.000 zł

E - przedział cenowy 6.000 zł - 7.000 zł

F - przedział cenowy 7.000 zł - 8.000 zł